Banner with logo
Bli medlem!

Her kan du enkelt melde deg inn og betale medlemskontingent direkte som en del av prosessen.

Ved valg av «Hovedmedlem» finnes det mulighet for å registrere husstandsmedlemmer. 
Det vil da påløpe 250 kr for hovedmedlem + 75 kr ekstra per husstandsmedlem. 

Ungdomsmedlemsskap gjelder for personer i alderen 16 – 26 år. kr125

Ønsker du kun å registrere nye familie/husstandsmedlemmer (hvis du selv er medlem fra før)? Send en e-post til mona@kysten.no.
Oppgi eget navn og adresse, eventuelt medlemsnummer, nye familie/husstandsmedlemmers navn og hvilket kystlag dere tilhører. Hver husstand får tilsendt ett eksemplar av tidsskriftet.


Hovedmedlem
Pris: 250

Ungdomsmedlem
Pris: 125