Banner with logo
Bli medlem!

Her kan du enkelt melde deg inn og betale medlemskontingent direkte som en del av prosessen.

Ved valg av «Hovedmedlem» finnes det mulighet for å registrere husstandsmedlemmer. 
Det vil da påløpe 500 kr for hovedmedlem + 75 kr ekstra per husstandsmedlem. 
Etter 1.juli er det halv pris for "Hovedmedlem" og "Ungdomsmedlem". 

Ungdomsmedlemsskap gjelder for personer i alderen 16 – 26 år.

Ønsker du kun å registrere nye familie/husstandsmedlemmer (hvis du selv er medlem fra før)? Send en e-post til mona@kysten.no.
Oppgi eget navn og adresse, eventuelt medlemsnummer, nye familie/husstandsmedlemmers navn og hvilket kystlag dere tilhører. Hver husstand får tilsendt ett eksemplar av tidsskriftet.


Medlemstype Pris
Hovedmedlem 250,00 Til Innmelding
Ungdomsmedlem 125,00 Til Innmelding